Kadencja 2011-2015

Sołtys – Gabriela Januszewska

Rada Sołecka:

Ryszard Klimczyk

Dariusz Stachoń

Grzegorz Stencel

Jerzy Walecki