Kadencja 2015-2019

Sołtys – Gabriela Januszewska

Rada Sołecka:

Roman Cepok

Stanisław Goraus

Damian Szuster

Bożena Żur