W Porębie i Łące do drzwi zapukają geodeci

Od 13 czerwca do końca listopada trwać będą prace dotyczące uzupełniania danych w ewidencji budynków i gruntów. W związku z tym do drzwi mieszkańców Poręby i Łąki mogą zapukać geodeci.

Upoważnieni pracownicy firmy geodezyjnej będą sprawdzać przeznaczenie budynków znajdujących się na posesjach oraz to, czy widnieją one w istniejących rejestrach i mapach. Ewentualne niezgodności będą uzupełniane. Zbierane informacje będą służyć wyłącznie aktualizacji rejestrów i dostosowaniu ich do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 542 z późn. zm.).

– Postanowiliśmy ułatwić mieszkańcom wywiązanie się z obowiązku jaki nakłada na nich rozporządzenie i wysyłamy geodetów w teren. Dzięki temu mieszkańcy Łąki i Poręby nie muszą się w tej sprawie osobiście fatygować do urzędu – podkreśla starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Aktualizację ewidencji przeprowadzi firma GEOKART-INTERNATIONAL Sp.z.o.o. Każdy pracownik będzie posiadał imienne zaświadczenie, uprawniające do wykonywania prac. Prosimy mieszkańców o umożliwienie geodetom wstępu na posesje. Uzupełnianie rejestrów prowadzone będzie przede wszystkim na podstawie zewnętrznych pomiarów oraz wywiadu z właścicielem, jednak w uzasadnionych przypadkach pracownicy mogą poprosić o możliwość wejścia do budynku.

Co istotne, w związku z uaktualnieniem rejestru może się zmienić wymiar podatku od nieruchomości dla poszczególnych płatników pobierany przez właściwy organ, w tym przypadku gminę Pszczyna.

Po zakończonych pracach ewidencyjnych, uaktualniony rejestr będzie dostępny do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie przez 15 dni roboczych. Po tym czasie zawarte w dokumencie dane będą obowiązywały do czasu następnej aktualizacji.

http://www.powiat.pszczyna.pl/public/pliki/zawiadomienie_starosty_pszczynskiego_z_dnia_3_czerwca_2016r.pdf

Rekomendowane artykuły