Podwyżka za śmieci

Na czwartkowej sesji Rada Miejska przyjęła uchwałą nowy regulamin odbioru odpadów komunalnych, który będzie obowiązywał od 1 sierpnia 2016 r. Do tej pory stawka za śmieci segregowane wynosiła 9,20 zł, po wejściu w życie uchwały zapłacimy 10,80 zł/osobę miesięcznie. Stawka za odpady niesegregowane pozostała bez zmiany. Urząd uzasadnia podwyżkę zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz istniejącym niedoborem finansowym w systemie. W nowym regulaminie gmina ma obowiązek odbioru popiołu w osobnych pojemnikach, zniesiony został limit odbioru odpadów komunalnych/osobę (do tej pory było 50kg/miesiąc) oraz za darmo będzie można oddać z każdego gospodarstwa domowego 1 tonę odpadów poremontowych rocznie.

Rekomendowane artykuły