WFOŚiGW: Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.

O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła (kotły) oraz wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i termomodernizację. Kwota dofinansowania oraz oraz progi procentowe są wyszczególnione na stronie WFOSiGW:

http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/likwidacja-niskiej-emisji-program-pilotazowy.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca 2016 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą.

27 czerwca uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu oraz służyć pomocą przy wypełnianiu wniosków.

E-mail: niskaemisja@wfosigw.katowice.pl
Telefon: (32) 60 32 252

Rekomendowane artykuły