Kadencja 2019-2023

Sołtys – Gabriela Januszewska

Rada Sołecka:

Jolanta Cepok

Roman Cepok

Damian Szuster

Stanisław Goraus