Zebranie sprawozdawcze OSP Poręba

W dniu 03.01.2020 w salce środowiskowej przy ul. Barbórki w Porębie odbyło się pierwsze zebranie
sprawozdawcze reaktywowanej Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie. Zarząd OSP przywitał wszystkich
przybyłych druhów oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawiono sprawozdanie z działań za rok 2019, a w
dalszej kolejności odczytane zostały sprawozdania: finansowe i Komisji Rewizyjnej za miniony rok oraz
zaprezentowany plan działalności na rok 2020. Po jego przedstawieniu zebrani jednogłośnie udzielili
absolutorium dla Zarządu OSP.
Dalszą część zebrania poświęcono dyskusjom nad bieżącym stanem funkcjonowania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Porębie. Omówiono tematy: wyposażenia jednostki w podstawowy sprzęt gaśniczy, umundurowanie,
organizowane szkolenia dla członków oraz najważniejszy – brak remizy na temat której wypowiedziała się Pani
Sołtys Gabriela Januszewska, która poinformowała o uregulowaniu stanu prawnego terenu przewidzianego pod
budowę remizy oraz realizowanej koncepcji projektu nowego Ośrodka Kultury i pomieszczeń dla OSP . Został
też przestawiony pomysł zorganizowania festynu.

 

 

Rekomendowane artykuły