Kontakty w sprawie Pomocy Uchodźcom z Ukrainy

KONTAKTY W SPRAWIE POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY

Na poziomie ogólnopolskim
♦ Infolinia dla uchodźców: +48 47 721 75 75
♦ Strona internetowa: www.ua.gov.pl
♦ Infolinia dla osób posiadających Kartę Polaka: +48 22 523 88 80

Na poziomie województwa
♦ Telefon z informacjami na temat legalizacji pobytu: +48 32 606 32 32 czynny w
poniedziałki, środy, czwartki i piątki 7:30-15:30 oraz we wtorki 7:30-18:00
♦ Elektroniczny kontakt na temat legalizacji pobytu: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl
♦ Punkty recepcyjne przyjmujące wnioski o nadanie statusu uchodźcy:
– Katowice, ul. Wita Stwosza 20
– Katowice, ul. Wita Stwosza 17a
♦ Na dworcu w Katowicach został uruchomiony tymczasowy punkt informacyjno-
doradczy dla obywateli Ukrainy

Na poziomie powiatu
♦ Infolinia Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w sprawie
zakwaterowania osób w miejscach wyznaczonych oraz udzielenia im pomocy
żywnościowej, socjalnej i psychologicznej: +48 721 222 202 czynny 7 dni w tygodniu
w godzinach 8:00-22:00
♦ Elektroniczny kontakt w sprawie oferty udzielenia pomocy:
ukraina@powiat.pszczyna.pl
♦ Pomoc dla Uchodźców w zakresie poszukiwania pracy: Powiatowy Urząd Pracy w
Pszczynie: +48 723 991 209 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00
♦ Pomoc psychologiczna udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: +48 502 644 363 (pomoc w języku polskim,
ukraińskim i rosyjskim)

Na poziomie gminy
♦ Telefon Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego: +48 32 447 08 00
♦ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie: +48 32 210 41 73 czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:00-15:00

Rekomendowane artykuły