Zaproszenie na spotkania w Gminach

Dzień dobry,

Zarząd Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do włączenia się w proces budowy wielofunduszowej strategii Lokalnej Grupy Działania na kolejny okres programowania. W dniach 6-10 czerwca na terenie wszystkich członkowskich gmin naszej grupy, odbędą się warsztaty strategiczne – spotkania, podczas których będziemy się wsłuchiwać w głos naszych mieszkańców, tak aby przygotować strategię odpowiadającą na potrzeby społeczności lokalnych i wychodzącą na przeciw ich aspiracjom.

Program spotkań:

1. Wprowadzenie.

2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD.

3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD.

4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD.

5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR.

6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.

7. Podsumowanie spotkania.

Harmonogram spotkań:

Gmina Pszczyna – 6 czerwca godz. 15.30, sala sesyjna Urząd Miejski,ul. Rynek 2, Pszczyna

Spotkania poprowadzą przedstawiciele Fundacji Socjometr z Krakowa. Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiejdziałanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze II” objętego PROW nalata 2014-2020. Serdecznie zapraszamy!

Rekomendowane artykuły