Zakończenie budowy ul. Szkolnej i ul. Porębskiej

W dniu 15 czerwca przy ul. Szkolnej w Porębie zebrali się przedstawiciele gmin Pszczyna i Suszec oraz
przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zarządu Dróg, a także reprezentanci firmy
Drogród. Celem spotkania był odbiór końcowy i oficjalne przekazanie do użytku przebudowanej drogi
powiatowej: ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach. Prace, które rozpoczęto w
styczniu 2021 roku, polegały na przebudowie konstrukcji drogi i odwodnienia, jej poszerzeniu,
przebudowie zjazdów do posesji oraz budowie chodnika dla pieszych. Koszt inwestycji wynoszący
blisko 6 mln złotych udało się zrealizować dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym otrzymanym z
Funduszu Dróg Samorządowych (3 mln zł).

Zakończona inwestycja zapewni zmotoryzowanym i pieszym użytkownikom drogi komfort i
bezpieczeństwo.

Rekomendowane artykuły