Dodatek węglowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 weszła w życie ustawa o dodatku węglowym.

Dodatek węglowy przysługuje w wysokości 3000 zł jednorazowo.

Komu przysługuje?

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Do uzyskania dodatku węglowego nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Konieczny jest wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie w terminie do 30 listopada 2022r. osobiście w siedzibie Ośrodka, bądź też wysłać za pomocą poczty tradycyjnej. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wówczas jednak wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Poniżej link do wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego oraz instrukcji jak go wypełnić

Wniosek o dodatek węglowy

Kliknij tutaj, aby pobrać instrukcję, jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.