Kadencja 2023-2027

Sołtys – Gabriela Januszewska

Rada Sołecka:

Damian Szuster

Jolanta Cepok

Szymon Dordański

Stanisław Goraus