Prezes – Marek Goraus

Przewodniczący – Jolanta Cepok

Sekretarz – Donata Barchańska

Skarbnik – Krystyna Sala