Prezes – Mateusz Malarek

Wiceprezes – Jarosław Janosz

Skarbnik – Magdalena Dordańska

Naczelnik – Mariusz Konieczny

Zastępca naczelnika – Paweł Nowok

Sekretarz – Mateusz Cepok

Członek zarządu – Stanisław Goraus